Personvernerklæring – Helgeland Båtservice AS 

Denne personvernerklæringen gjelder når du er i kontakt med oss, ønsker å etablere et kundeforhold eller hvor vi gjennomfører løpende aktiviteter som eksempelvis markedsføring, kundeoppdrag eller rekruttering hvor vi er behandlingsansvarlige for dine personopplysninger. 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.  

Når samler vi inn personopplysninger? 

Vi samler inn personopplysninger om deg i følgende situasjoner:  

 • Om du selv fyller ut skjema på nettsiden vår 
 • Markedsaktiviteter overfor identifiserte personer 
 • Daglig drift av virksomheten, herunder kjøp, salg, administrasjon av ansatte og søkere til stillinger 

Vi behandler personopplysninger om våre kunder, leverandører, partnere, potensielle kunder og våre egne ansatte. Data som samles inn er typisk navn, adresseopplysninger, mobil/telefon og e-post. 

Dine rettigheter 

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende epost til robert@helgelandbatservice.no. Følgende rettigheter kan utøves av deg: 

 • Du kan kreve innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg. 
 • Du kan kreve kopi av personopplysninger vi behandler om deg. 
 • Du kan be om korrigering av personopplysninger vi behandler om deg. 

Hva registreres når du bruker nettsidene våre? 

Informasjonskapsler 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din maskin av flere årsaker. På vår webside bruker vi både informasjonskapsler som er sesjonsbasert (slettes når du lukker nettleseren, brukes til å registrere bruk av og valg på nettsiden) og faste informasjonskapsler (beholdes for gitte perioder, blant annet relatert til innlogging og preferanser).  

Vi bruker Google Analytics for statistikk og informasjon om bruk av våre nettsider.  

Behandlingsgrunnlaget for bruk av informasjonskapsler og analyse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester. 

Markedsføring 

Personopplysninger som blir registrert om du fyller ut skjema, i forbindelse med markedsføring er:  

 • fullt navn 
 • arbeidsplass 
 • Adresseopplysninger 
 • Telefonnummer, epostadresse 
 • Samtykke i utsendelse av markedsmateriell, nyhetsbrev mv 
 • Tilbaketrekking av samtykke 

Behandlingsgrunnlaget for markedsføring er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg. 

Utlevering til tredjepart 

Vi utleverer kun personopplysninger til tredjepart etter avtale med deg, eller når vi finner det formålstjenlig å benytte eksterne systemleverandører. Vi har databehandleravtale med relevante tredjeparter som sikrer samme trygge behandlingen av opplysningene som hos oss og en behandling hos tredjepart i henhold til personopplysningsloven.